• Welkom bij Prohold
  Prohold BV is een onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau en adviseert bedrijven, overheden en particulieren over bomen.
 • Boomtechnisch advies
  > Inventarisatie en boomveiligheidscontroles ( VTA)
  > Kwaliteitsbeoordeling
  > Groeiplaats onderzoek
  > Bomen Effect Analyse (BEA)
  > Nader onderzoek (NTO)
  > Verplantbaarheidsonderzoek
 • Beleidsondersteunend advies
  > Opstellen bomen beleidsplannen
  > Ontwerp en (her)inrichting
  > Beheer
  > Juridische bomenzaken