Bomen tot in de branding? Zeewind en bomen op Scheveningen

Beleidsondersteunend advies (Ontwerp en (her)inrichting)

Categorie:

Bomen tot in de branding? Zeewind en bomen op Scheveningen

Door de jaren hebben diverse nieuw ingerichte plantlocaties, op relatief korte afstanden van de kust niet de gewenste resultaten opgeleverd. De gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen, heeft dan ook behoefte aan een overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden voor boomgroei op korte afstand van de kust.

Download – Bomen tot in de branding definitief