Projecten

A.  Boomtechnisch advies

  • Inventarisatie en boomveiligheidscontroles ( VTA)
  • Kwaliteitsbeoordeling
  • Groeiplaats onderzoek
  • Bomen Effect Analyse (BEA)
  • Nader onderzoek (NTO)
  • Verplantbaarheidsonderzoek

B. Beleidsondersteunend advies bij:

  • Opstellen bomen beleidsplannen
  • Ontwerp en (her)inrichting
  • Beheer
  • Juridische bomenzaken

 

Hieronder kunt u rapporten downloaden om in te zien:


Boomtechnisch advies

Onderzoek bomen Catsheuvel

Boomtechnisch advies (Verplantbaarheidsonderzoek)Beleidsondersteunend advies

Bomen tot in de branding? Zeewind en bomen op Scheveningen

Beleidsondersteunend advies (Ontwerp en (her)inrichting)